Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ հիմնաքարը տեղադրուեցաւ 1930-ին։ Շինարարական աշխատանքները սկսան 1931-ին, հսկողութեամբ ճարտարապետ Մարտիրոս Ալթունեանին, որ սիրայօժար նաեւ պատրաստեց եկեղեցւոյ յատակագիծը։  14 Հոկտեմբեր 1934-ին աւարտեցաւ շինութիւնը եւ եկեղեցւոյ օծումը կատարուեցաւ 28 Հոկտեմբեր 1934-ին, ձեռամբ Տ․ Շահէ Եպս․ Գասպարեանի։ Եկեղեցին անուանեցաւ Ս․ Յարութիւն, ի յիշատակ եկեղեցւոյ եւ շրջանի բարերար Նեւրիկ Քէհէեանի վաղամեռիկ զաւակին՝ Յարութիւնին։ Քէհէեան Մար Մըխայէլ թաղին մէջ քանի մը հազար քառ․ քլմ․ տարածութիւն նուիրած է հայութեան։

1974-ին վերանորոգուեցաւ խորանը։ 1993-ին, բարերութեամբ Կարապետ Տէր Ստեփանին,  նորոգուեցաւ եկեղեցւոյ Մկրտարանը որ 2013-ին դարձեալ նորոգուեցաւ նուիրատուութեամբ Տէր եւ Տիկին Գօգօ եւ Ռիթա Տէր Ստեփանեանին։ 2014-ին, եկեղեցւոյ խորանի առաստաղին որմնանկարիչ Լուսինէ Գաբրիէլեանի ճիգերով գծագրուեցաւ «Աղաւնի»-ին պատկերը, որ խորհրդանիշն է Ս․ Հոգիին։

Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւներն են՝

  • Տ. Արսէն Քհնյ. Յովհաննէսեան, 1934-1938
  • Տ. Վարդան Քհնյ․ Վարդերեսեան, 1938-1945
  • Տ․ Յովհաննէս Քհնյ․ Թովմասեան, 1946-1949
  • Տ․ Մեսրոպ Քհնյ․ Պագամճեան, 1949-1951
  • Տ. Պսակ Քհնյ. Էթարեան, 1951-1978
  • Տ. Օշական Քհնյ. Աշըքեան, 1978-2010
  • Տ․ Ղեւոնդ Քհնյ․ Լօշխաճեան, 2012-էն մինչեւ այսօր։

Ս․ Յարութիւն Եկեղեցւոյ այժմու Թաղական խորհուրդի անդամներն են՝ Թորոս Աւետիսեան (ատենապետ), Նազարէթ Սէօքիւնեան, Գէորգ Ասլանեան, Գրիգոր Տէր Ստեփանեան, Յարութիւն Էօրտէքեան եւ Հայկազ Կէօքկէօզեան

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net