Ազգային Սահմանադրութեան օրէնսդրութեան համաձայն, Ազգային Երեսփոխանական Ժողովը Լիբանանի Հայոց Թեմի օրէնսդիր բարձրագոյն ժողովն է, որուն մաս կը կազմեն 42 երեսփոխաններ, որոնց մէկ եօթներորդը եկեղեցական է, իսկ վեց եօթներորդը՝ աշխարհական։

Ժողովը կը մշակէ եւ կը հաստատէ օրէնքներ՝ Թեմի Ազգային Իշխանութեան գործունէութեան բոլոր բնագաւառներուն վերաբերեալ, կ’ընտրէ Թեմի առաջնորդը, Ազգային վարչութեան Կրօնական եւ Քաղաքական ժողովներու անդամները, կ’ուսումնասիրէ, կը քննէ եւ կը վաւերացնէ Ազգային վարչութեան ծրագիրները, հաշիւները եւ հարցերը։

Ազգային երեսփոխաններու պաշտօնավարութեան շրջանը չորս տարի է։

Ժողովի աշխարհական անդամներու ընտրութիւնը կը կատարուի Թեմի ժողովուրդին կողմէ։ Իւրաքանչիւր ծուխի պատկանող հայորդի իր թիւին համապատասխան կ’ընտրէ իր երեսփոխանները։ Ընտրութիւններուն կրնան մասնակցիլ 18 տարիքը բոլորած այն բոլոր զաւակները, առանց սեռի խտրութեան, որոնք վճարած են իրենց ազգային տուրքը եւ դատական կարգով չեն զրկուած իրենց համայնքային իրաւունքներէն։ Իսկ Ժողովի կրօնական անդամները կ’ընտրուին քահանայից դասուն կողմէ։

Ազգային Երեսփոխանական ժողովին կը նախագահէ Առաջնորդ Սրբազանը, իսկ անոր բացակայութեան` առաջնորդական փոխանորդը։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net