Տնտեսական խորհուրդը պատասխանատուն է Ազգային Առաջնորդարանի տնտեսական եւ ելեւմտական բոլոր գործունէութիւններուն։ Խորհուրդը կը նշանակուի Ազգային Վարչութեան Քաղաքական Ժողովին կողմէ, երկու տարուան համար։ Ան կազմուած կ’ըլլայ եօթը կամ ինը անդամներէ։

Տնտեսական խորհուրդը՝

  • Իւրաքանչիւր տարուան Յունուար ամսուն կը պատրաստէ նախորդ տարուան իրականացած հաշուեկշիռը եւ կը ներկայացնէ Քաղաքական Ժողովին։
  • Հիմնուելով Քաղաքական Ժողովի Երկամեայ ծրագիրին վրայ, իւրաքանչիւր տարուան Դեկտեմբեր ամսուն կը պատրաստէ յառաջիկայ տարուան նախահաշիւ-պիւտճէն։
  • Աշխատանք կը տանի հաւասարակշռելու Ազգային Վարչութեան տնտեսական եւ ելեւմտական գործառնութիւնները։ Կը հսկէ նիւթական մուտքերու եւ ելքերու կանոնաւորութեան։
  • Կը ճշդէ խորհրդակատարութիւններուն գիները, հետամուտ կ’ըլլայ Ազգային տուրքի գանձումներու կանոնաւորութեան, կ’երաշխաւորէ Ազգային Իշխանութեան պաշտօնեաներուն իրաւունքները, կը տնօրինէ ազգային կալուածներու շահարկումը եւ կ’ապահովէ անոնց եկամուտներուն յաւելումը։

Տնտեսական Խորհուրդի անդամներն են՝ Տէյվիտ Մանուկեան (ատենապետ), Արա Հացագործեան, Ալին Տէմիրճեան-Գունտաճքեան, Ռաֆֆի Շորճեան, Գարիլ Առաքելեան եւ Վրէժ Ճինպաշեան։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net