Լիբանանի Հայոց Թեմի ազգային վարժարաններուն նպատակն է լիբանանահայ նոր սերունդին ջամբել մինչեւ նախահամալսարանական կարգի կրթութիւն՝ պատրաստելու համար ոչ միայն պետական վկայականներու արժանացած ուսանողներ, այլեւ՝ բարոյապէս ամուր եւ ազգային, մարդկային ու հոգեւոր ամբողջական դաստիարակութիւն ստացած գիտակից, յանձնառու եւ նուիրեալ հայեր։

Թեմի Ազգային վարչութեան Քաղաքական Ժողովին կողմէ կը նշանակուի Ուսումնական խորհուրդը, որ  կը վարէ ազգային վարժարանները եւ կը հսկէ անոնց բարեկարգութեան, կը մշակէ ազգային վարժարաններու կրթական-ուսումնական ծրագիրը, ինչպէս նաեւ Տնտեսական Խորհուրդին կարծիքը առնելէ ետք կը հաստատէ ազգային վարժարաններու նախահաշիւները։ Ուսումնական Խորհուրդը կը նշակուի երկու տարուան համար, եւ կազմուած կ’ըլլայ եօթը կամ ինը անդամներէ։

Խորհուրդի հովանիին ներքեւ Լիբանանի մէջ կը գործեն 9 վարժարաններ, որոնցմէ 3-ը ունին երկրորդական բաժանմունքներ։ 2015-2016 տարեշրջանին ազգային վարժարաններու աշակերտութեան ընդհանուր թիւն է 1815:

Ուսումնական խորհուրդը կը գործէ նախագահութեամբ եւ հոգածութեամբ Առաջնորդ Սրբազան Հօր։

Ուսումնական Խորհուրդի անդամներն են՝ Դոկտ․ Յակոբ Եագուպեան (ատենապետ), Սեդա Մանկասարեան, Թամար Գապաքեան-Հաշէօլեան, Սիլվա Փափազեան, Յովիկ Յովհաննէսեան, Մարինա Փելթէքեան, Ալին Գէորգեան, Աքասիա Փոլատեան եւ Դոկտ․ Սեդա Գիլէճեան։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net