Կալուածոց Խորհուրդը պատասխանատուն է ազգապատկան կալուածներու շինարարական աշխատանքներուն։ Խորհուրդը կը նշանակուի Ազգային Վարչութեան Քաղաքական Ժողովին կողմէ, երկու տարուան հաար։ Ան կազմուած կ’ըլլայ հինգ, եօթը, կամ ինը անդամներէ։

Կալուածոց խորհուրդը՝

  • Կը կատարէ ազգապատկան կալուածներու շինարարական ծրագիրներուն սերտողութիւնը եւ շինարարութիւններու տնօրինումը։
  • Կը գնահատէ շահարկման ենթակայ ազգապատկան կալուածներու վաճառման կամ վարձակալման արժէքները։
  • Կ’ապահովէ, կը դասաւորէ եւ կը ցանկագրէ ազգապատկան կալուածներու սեփականագիրները, քարտէսներն ու օրինական այլ փաստաթուղթերը եւ զանոնք կ’այժմէականացնէ։
  • Գերեզմանատուներու աշխատանքներուն համար Խորհուրդը կրնայ նշանակել իրաւական եւ շինարարական գործերուն հսկող յանձնախումբ մը, որ իր հսկողութեան տակ կ’իրականացնէ գերեզմաններու յանձանձումը։

Կալուածոց Խորհուրդի անդամներն են՝ Սարգիս Բարմաքսըզեան, Աւետիս Թահմազեան, Յարութ Նազարէթեան, Րաֆֆի Պայրամեան, Յարութ Արսլանեան, Սեւակ Մարկարոսեան, Միհրան Պաղտասարեան, Ներսէս Քեչէճի եւ Աբգար Առաքելեան։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net