Թեմի Քաղաքական Ժողովի Ընկերային Յանձնախումբի նպատակն է վերամշակել եւ հսկել Առաջնորդարանի Ընկերային ծառայութեան գրասենեակին գործունէութիւնը, ճշդել արժեւորման եղանակներ եւ գտնել համապատասխան միջոցներ՝ ընդարձակելու եւ զարգացնելու ծառայութիւններուն ծիրը։

Ընկերային յանձնախումբի անդամներն են՝ Տոքթ․ Վարուժ Պետիրեան (Ատենապետ), Զեփիւռ Պէրպէրեան, Ռիթա Բալուլեան, Մեթր Թալին Սահակեան, Դալար Մուրատիկեան, Սիլվա Քիւրքճեան եւ Վանան Մանճիկեան։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net