Ազգային Վարչութեան Քաղաքական Ժողովը կը բաղկանայ եօթը կամ ինը աշխարհական անդամներէ, որոնք կ’ընտրուին Ազգային Երեսփոխանական Ժողովին կողմէ երկու տարուան համար։

Քաղաքական Ժողովը՝

  • Ամէնուրէք կը պաշտպանէ համայնքին իրաւունքները։
  • Կը նշանակէ Ուսումնական, Տնտեսական եւ Կալուածային խորհուրդները։ Ժողովը ըստ կարիքի կը նշանակէ այլ խորհուրդներ եւ յանձնախումբեր։
  • Կը հետեւի խորհուրդներու եւ յանձնախումբերու գործունէութեան, կը համակարգէ անոնց աշխատանքները եւ կը հսկէ անոնց վրայ։
  • Չորս տարին անգամ մը կը կազմակերպէ Թաղական խորհուրդներու ընտրութիւնը, եւ կը հետեւի անոնց գործունէութեան։
  • Կը նշանակէ Ազգային Առաջնորդարանի պաշտօնեաները եւ կը հետեւի անոնց գործունէութեան։
  • Կ’ապահովէ միջոցներ՝ բարելաւելու համար Ազգային Առաջնորդարանի հասոյթները եւ այդ նպատակին ծառայող առաջարկներ կը ներկայացնէ Ազգային Երեսփոխանական Ժողովին։

Քաղաքական Ժողովի անդամներն են Դոկտ․ Գրիգորիս Պողարեան (ատենապետ), Ալեքսան Մուրատեան, Հիլտա Պայրամեան, Ռոպէր Մինասեան, Թամար Տէր Պետրոսեան, Վերա Պչաքճեան, Ալեքսան Ջուլհաճեան, Սարգիս Արմէնեան եւ Յակոբ Լուսարանեան։

All Rights Reserved, Armenian Prelacy of Lebanon | Website by Alienative.net